English

位置 :  首页 > 产品 > 载货汽车、大客车胎(TBR) > RS696

RS696

RS696

RS696


主要特点:
  优秀的高速行驶性能:
四条花纹直钩设计提供轮胎高速行驶下的导向性、排水性、
横向钢片提供良好的抓地力和抗侧能力。
  优秀的耐磨性能:
高耐磨的胎面配方,全面提升行驶里程;加宽的胎肩有助降低磨耗速度。
  更好的胎体保护性能:
宽阔的钢丝带束层能够更好的稳定台面,增强胎体抵御意外扎刺的能力。
适用路况:
适用于长途高速公路。
 11.00R20        18            8.00           152/149          3550              3250          930                930            16.5            K